SzpitalOrzesze

Kardiologia Chirurgia Ortopedia

Orzesze Szpital


Witamy na stronie placówki


Najstarsze części uruchomionego w 1896 roku szpitala wojskowego tworzył stojący do dzisiaj budynek główny, budynek gospodarczy i zachodnia oczyszczalnia ścieków. W roku 1898 dokupiono zachodnią część parceli wraz z drogą polną. W szpitalu brakowało pokoi badań (gabinetów), pokoi administracyjnych jak i mieszkań dla lekarzy i personelu pomocniczego. Ten stan rzeczy uległ zmianie w 1909 roku, kiedy wybudowano specjalny budynek administracyjny w którym urządzono: biuro, pokój lekarzy, pokój do badań administracyjnych, głównego sanitariusza, pielęgniarza i dwóch rodzin strażaków.

Oddziały


Szpital rozdzielny jest na następujące oddziały

Gruźlica i choroby płuc


Opieka paliatywna


2 oddział chorób płuc